zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
BANK PEKAO SA         
RYNEK PEKAO
logoDM
KONTAKT
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > komentarze

Liderzy i outsiderzy rynku

Relatywna stopa zwrotu    13.07.2018

Stopa względna, geometryczna wartość dodana, jest wskaźnikiem nadwyżki stopy zwrotu z danego waloru (np. akcji lub indeksu) względem stopy zwrotu z instrumentu odniesienia - benchmarku (np. wybranego indeksu) mierzona dla wybranego okresu inwestycyjnego. Relatywna stopa zwrotu jest wyliczana zgodnie ze wzorem:

Rr = [(1 + Ra)/(1 + Ridx)]-1

gdzie,

Rr – relatywna stopa zwrotu
Ra – bezwzględna stopa zwrotu z waloru A
Ridx – bezwzględna stopa zwrotu z benchmarku IDX


Benchmark

Dla akcji relatywne stopy zwrotu zostały wyliczone w odniesieniu do stóp zwrotu z indeksu WIG.

Dla indeksów WIG i WIG20 relatywne stopy zwrotu zostały wyliczone w odniesieniu do stóp zwrotu dziewiętnastu indeksów rynków zagranicznych zgrupowanych według regionów lub kategorii ryzyka.


Korekty

Korekty cen akcji: bezwzględne stopy zwrotu z akcji notowanych na GPW brane do wyliczenia stóp relatywnych zostały wyliczone po dokonaniu korekt trwałych lub przejściowych, historycznych, rzeczywistych cen akcji spółek na GPW.
Korekty obejmują przypadki: splitu, wypłaty dywidendy, ustalenia prawa poboru akcji nowej emisji, lub ustalenia innego prawa jeżeli ma to wpływ na teoretyczną wartość akcji.
Korekta w przypadku dywidendy jest korektą przejściową skutkującą wliczeniem nabytego prawa do otrzymania dywidendy do wyliczenia stopy zwrotu w każdym okresie obejmującym dzień nabycia prawa na GPW.

Korekta w przypadku nabycia prawa poboru akcji nowej emisji, lub innego prawa mającego analogiczny wpływ na teoretyczną wartość akcji jest korektą trwałą historycznych cen akcji do dnia ustalenia prawa włącznie, dokonaną zgodnie z klasycznym modelem wartości teoretycznej po ustaleniu prawa (stosowanym do wyliczenia kursów odniesienia przez GPW).

Wartości instrumentów i stopy zwrotu obejmują dane z dnia ostatniej sesji GPW przed publikacją raportu.


________________________________________

Informacje publikowane w serwisie analizy.pekao.com.pl:
1) stanowią publikację handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
2) nie stanowią badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 ust. 1 ww. rozporządzenia, w tym nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych,
3) nie są objęte zakazem rozpowszechniania,
4) są przeznaczone dla korzystających z kanałów/serwisów dystrybucyjnych DM Pekao lub CDM Pekao S.A.
Więcej informacji odnośnie zastrzeżeń prawnych jest dostępnych TUTAJ

Publikacje analityczne

Zobacz archiwum >

Bankowość elektroniczna
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Więcej szczegółów w zakładce

Polityka prywatności
Statystyki rynku

Największe wzrosty
Godz.NazwaWart.Zm. %
17:30OPENFIN0,4521,62
17:30ELEMENTAL1,5216,92
17:30GINOROSSI0,7312,31
17:30REINHOLD0,2812,00
Największe spadki
Godz.NazwaWart.Zm. %
17:30ITMTRADE1,43-20,99
17:30PGODLEW4,20-16,00
17:30STARHEDGE0,43-12,24
17:30SKOTAN0,31-11,43
Regulacje MIFiD
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
 
DOM MAKLERSKI PEKAOCDM PEKAO S.A.BANK PEKAO S.A.POLITYKA PRYWATNOŚCIRODOZASTRZEŻENIA PRAWNE