zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
BANK PEKAO SA         
RYNEK PEKAO
logoDM
KONTAKT
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > komentarze

Sektory

Chemia: Czas poczuć chemię do chemii   03.01.2018

Rok 2017 nie był dla polskiej chemii przesadnie udany, aczkolwiek pod względem relatywnym sektor ten nie zachowywał się tak słabo jak w roku 2016. Generalnie, czy to Synthos, czy Ciech, czy też branża nawozowa – wszystkie podmioty zmierzyły się z podobnym katalogiem wyzwań. Mianowicie, z jednej strony ceny głównych produktów były niskie (choć widoczna jest próba zniwelowania przecen), z drugiej zaś notowania surowców energetycznych przejawiały chęci do wzrostów.
Oczekujemy, że branża chemiczna w kolejnym roku zachowa się lepiej. Dynamika zmian wyników finansowych nie będzie duża, aczkolwiek zakładamy ich poprawę w Grupie Azoty oraz Synthosie. Niska baza porównawcza r/r nadal sprzyjać będzie korzystnym dynamikom ich odczytów, a przychody wzrosną na skutek oddania do użytku nowych mocy produkcyjnych. Duże znaczenie w przypadku Ciechu będzie miało wykorzystanie szans eksportowych pojawiających się w Azji (Indie, Chiny). Wiele zależy od globalnych zdolności do zagospodarowania większej podaży z Turcji.
Spółki chemiczne są dobrze przygotowane zmiany trendów cenowych na wzrostowe, a negatywne zdarzenia jednorazowe (odpisy) są już w cenach._______________________________________

W raporcie wykorzystane zostały następujące oznaczenia:

P/E – wskaźnik cena/zysk, obliczany jako iloraz ceny zamknięcia z poprzedniej sesji oraz zysku netto na akcję za ostatnie 4 kwartały.
P/BV – wskaźnik cena/wartość księgowa, obliczany jako iloraz ceny zamknięcia z poprzedniej sesji oraz księgowej wartości kapitału własnego na akcję z ostatniego okresu sprawozdawczego.
Free Float – procent akcji dostępnych w obrocie publicznym, nie będących w posiadaniu dużych inwestorów.
Range roczny – zakres wahań kursu akcji w ciągu poprzedniego roku, tj. minimalna oraz maksymalna cena, po której zawarta została transakcja w tym okresie.
EBIT – zysk / strata z działalności operacyjnej.
EBITDA – zysk / strata z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację.
Marża brutto na sprzedaży – stosunek wyniku brutto na sprzedaży w danym okresie sprawozdawczym do przychodów ze sprzedaży w analogicznym okresie.
Marża EBIT - stosunek wyniku z działalności operacyjnej w danym okresie sprawozdawczym do przychodów ze sprzedaży w tym samym okresie.
Marża EBITDA - stosunek wyniku z działalności operacyjnej powiększonego o amortyzację w danym okresie sprawozdawczym do przychodów ze sprzedaży w tym samym okresie.
Marża netto - stosunek wyniku netto w danym okresie sprawozdawczym do przychodów ze sprzedaży w tym samym okresie.
ROE – stopa zwrotu z kapitału własnego, obliczana jako iloraz zysku netto z poprzednich czterech kwartałów w stosunku do przeciętnej wartości kapitałów własnych w tym samym okresie.
ROA – stopa zwrotu z kapitału własnego, obliczana jako iloraz zysku netto z poprzednich czterech kwartałów w stosunku do przeciętnej wartości sumy aktywów w tym samym okresie.
Wskaźnik ogólnego zadłużenia – stosunek wartości zobowiązań przedsiębiorstwa na koniec danego okresu sprawozdawczego w stosunku do sumy aktywów na koniec tego okresu.
Wskaźnik bieżącej płynności – stosunek wartości aktywów obrotowych na koniec danego okresu sprawozdawczego w stosunku do wartości zobowiązań bieżących na koniec tego okresu.
BV – wartość księgowa spółki, to jest wartość kapitałów własnych na koniec danego okresu sprawozdawczego.
EPS – zysk netto na akcję w danym okresie sprawozdawczym, obliczany jako iloraz wyniku netto oraz liczby akcji.
EV – całkowita wartość przedsiębiorstwa, obliczona jako suma bieżącej kapitalizacji rynkowej oraz wartości długu netto przedsiębiorstwa na koniec ostatniego okresu sprawozdawczego.
EV/EBITDA – iloraz wartości całkowitej przedsiębiorstwa na koniec danego okresu sprawozdawczego oraz wartości wyniku EBITDA wypracowanego w ciągu poprzednich czterech kwartałów.
Stopa dywidendy – stosunek dywidendy wypłaconej w ostatnim roku do średniej wartości rynkowej spółki w badanym okresie.
Beta – wrażliwość stóp zwrotu z akcji na zmiany stóp zwrotu z indeksu szerokiego rynku; jest to współczynnik kierunkowy w modelu rynkowym stóp zwrotu, informujący o ile jednostek przeciętnie wzrośnie stopa zwrotu z akcji, jeśli stopa zwrotu z indeksu szerokiego rynku wzrośnie o jednostkę.
BVPS - wartość księgowa na akcję, to jest stosunek wartości kapitałów własnych na koniec danego okresu sprawozdawczego do liczby akcji.


Informacje publikowane w serwisie analizy.pekao.com.pl:
1) stanowią publikację handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,
2) nie stanowią badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 ust. 1 ww. rozporządzenia, w tym nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych,
3) nie są objęte zakazem rozpowszechniania,
4) są przeznaczone dla korzystających z kanałów/serwisów dystrybucyjnych DM Pekao lub CDM Pekao S.A.
Więcej informacji odnośnie zastrzeżeń prawnych jest dostępnych TUTAJ
Publikacje analityczne

Zobacz archiwum >

Bankowość elektroniczna
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Więcej szczegółów w zakładce

Polityka prywatności
Statystyki rynku

Największe wzrosty
Godz.NazwaWart.Zm. %
17:30PLATYNINW0,5711,76
17:30MOL39,549,83
17:30POLIMEXMS3,239,12
17:30ATLANTIS0,498,89
Największe spadki
Godz.NazwaWart.Zm. %
17:30TALEX13,30-16,88
17:30PBG0,09-10,00
17:30BRASTER1,26-10,00
17:30CZTOREBKA0,29-9,38
Regulacje MIFiD
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
 
DOM MAKLERSKI PEKAOCDM PEKAO S.A.BANK PEKAO S.A.POLITYKA PRYWATNOŚCIRODOZASTRZEŻENIA PRAWNE