zamknij Przeglądarka, której używasz, jest przestarzała. Aby poprawnie wyświetlać zawartość strony, zalecamy jej aktualizację. Dowiedz się jak zaktualizować swoją przeglądarkę.
 
STRONA GŁÓWNA         
DM PEKAO         
CDM PEKAO SA         
BANK PEKAO SA         
RYNEK PEKAO
logoDM
KONTAKT
    duzaCzcionkamalaCzcionka

Strona główna > Zastrzeżenia prawne

ZASTRZEŻENIA PRAWNE

Dom Maklerski Pekao jest wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo jednostką Banku Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Domu Maklerskiego Pekao jest Komisja Nadzoru Finansowego.

CDM Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie jest podmiotem zależnym Banku Pekao S.A. będącego właścicielem 100% akcji CDM Pekao S.A. Organem sprawującym nadzór nad działalnością Centralnego Domu Maklerskiego Pekao S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.

Informacje publikowane w serwisie analizy.pekao.com.pl:

1) stanowią publikację handlową w rozumieniu art. 36 ust. 2 Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/565 z dnia 25 kwietnia 2016 r. uzupełniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE w odniesieniu do wymogów organizacyjnych i warunków prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tej dyrektywy,

2) nie stanowią badań inwestycyjnych w rozumieniu art. 36 ust. 1 ww. rozporządzenia, w tym nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych,

3) nie są objęte zakazem rozpowszechniania,

4) są przeznaczone dla korzystających z kanałów/serwisów dystrybucyjnych DM Pekao.

Opracowania nie uwzględniają indywidualnych potrzeb i sytuacji Klienta, nie są świadczeniem usługi doradztwa inwestycyjnego i nie uwzględniają profilu inwestycyjnego Klienta.

Raporty wyrażają wiedzę oraz poglądy autorów według stanu na dzień sporządzenia. Opracowania zostały sporządzone z rzetelnością i należytą starannością przy zachowaniu zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu, na podstawie ogólnodostępnych informacji, uznanych przez Dom Maklerski Pekao lub CDM Pekao S.A. za wiarygodne.

Projekcje zachowania instrumentów finansowych zawarte w raportach obowiązują w okresie wskazanym w treści raportów. Raporty nie stanowią jakiejkolwiek gwarancji, że dana strategia, czy projekcja jest właściwa dla konkretnego inwestora. Korzystając z opracowań nie należy rezygnować z przeprowadzenia niezależnej oceny i uwzględnienia innych niż przedstawione czynników ryzyka.

Korzystanie z usług Domu Maklerskiego Pekao wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, szczegółowo opisanym na stronie internetowej www.dm.pekao.com.pl. Korzystanie z usług CDM Pekao S.A. wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym, szczegółowo opisanym na stronie internetowej www.cdmpekao.com.pl. Dom Maklerski Pekao ani CDM Pekao S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszych raportów ani za szkody poniesione w wyniku tych decyzji inwestycyjnych.

Inwestycja w akcje jest obarczona wieloma czynnikami ryzyka np. między innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju i międzynarodową, określonym stanem prawnym i możliwością jego zmian, a także tendencjami zachodzącymi w innych segmentach rynku finansowego (m.im. rynki walutowe, stopy procentowe) czy towarowego. W praktyce, precyzyjna prognoza wpływu tych ryzyk na kształtowanie się kursu akcji i jego wyeliminowanie jest niemożliwe, co należy brać pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Inwestycja w kontrakty terminowe wiąże się z koniecznością wniesienia depozytów zabezpieczających stanowiących jedynie ułamkową część wielkości całego zobowiązania wynikającego ze standardu tego typu instrumentu finansowego (tzw. dźwignia finansowa). Powoduje to zwielokrotnienie ryzyka inwestycyjnego w przypadku gwałtownych i znaczących zmian kursu instrumentu pochodnego.

Należy zwrócić uwagę na fakt, że rynek terminowy charakteryzuje się w horyzoncie krótkoterminowym większą zmiennością niż rynek kasowy, co dodatkowo zwiększa ryzyko inwestycyjne. W związku z powyższym inwestycja w instrumenty pochodne takie jak kontrakty terminowe na indeks WIG 20 wiąże się z możliwością utraty nie tylko wszystkich środków zaangażowanych w transakcję (utrata 100% kapitału), ale też z ewentualnym powstaniem dodatkowych zobowiązań i kosztów, co w sumie może wiązać się ze stratą przekraczającą wartość zainwestowanych środków w transakcję na rynku terminowym. Negatywny efekt zmian kursów kontraktów terminowych na indeksy giełdowe, kontraktów terminowych na instrumenty finansowe, kontraktów terminowych na stopy procentowe może spowodować straty przekraczające wartość zainwestowanych środków już w trakcie jednej sesji giełdowej.


Bankowość elektroniczna
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Uprzejmie informujemy, że w ramach naszej witryny używamy plików cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie oraz w sposób dostosowany do Twoich indywidualnych preferencji. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza, że akceptujesz otrzymywanie plików cookies. Zmiany ustawień dla plików cookies możesz dokonać w każdym momencie użytkowania serwisu.

Więcej szczegółów w zakładce

Polityka prywatności
Statystyki rynku

Największe wzrosty
Godz.NazwaWart.Zm. %
17:30OPENFIN0,4521,62
17:30ELEMENTAL1,5216,92
17:30GINOROSSI0,7312,31
17:30REINHOLD0,2812,00
Największe spadki
Godz.NazwaWart.Zm. %
17:30ITMTRADE1,43-20,99
17:30PGODLEW4,20-16,00
17:30STARHEDGE0,43-12,24
17:30SKOTAN0,31-11,43
Regulacje MIFiD
Giełdy światowe
Giełdy europejskie
CAC | DAX | FTSE | BUX
Giełdy amerykańskie
DJIA | NASDAQ | SP500
Giełdy azjatyckie
HANSENG | NIKKEI | KOSPI
 
DOM MAKLERSKI PEKAOCDM PEKAO S.A.BANK PEKAO S.A.POLITYKA PRYWATNOŚCIRODOZASTRZEŻENIA PRAWNE